Hvad tjener en afdelingsleder?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Chef, Udøvende, Forretningskvinde, Kvinde Magt

En afdelingsleder løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En afdelingsleder med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede afdelingsleder. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en afdelingsleder.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder.

Så hvad er lønnen for en afdelingsleder?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en afdelingsleder tjene 48.133 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 2.306 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 39.086 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 97 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en afdelingsleder 51.398 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 540 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en afdelingsleder i September 2021 ligge mellem 56.156 – 95.301 kr. om måneden, baseret på 33 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 74.019 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame – EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 48.133 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 39.086 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 51.398 kr. inkl. pension.
  • CA: 56.156 – 95.301 Brutto.
  • Djøf: 74.019 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen derfor ligge omkring de. 40-50 tusinde kr. Har man en lang videregående uddannelse vil gennemsnittet være omkring 74 tusinde kr.