Hvad tjener en aktuar?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Finansiel, Analyser, Sløring, Forretning, Tæt På

En aktuar bruger statistikske metoder til at lave risikovurderinger for et selskab. Dette kan være et skadeforsikringsselskab som skal have prisfastsat deres forsikringer. Dette kan gøres vha. historiske data af kundernes skadehistorik.

I følge DJØFs lønstatistik tjener den gennemsnitlige aktuar 1.013.640 kr. om året. Halvdelen af aktuarene tjener mellem 879.132 kr. og 1.069.944 kr., hvor 25% så tjener mindre og 25% tjener mere. For at gennemsnittet kan gå op, vil nogle af de 25 % som tjener mere, tjene en del mere hvilket hiver gennemsnittet op. De store lønforskelle kommer af at nogle aktuarer er meget erfarende og har lederstillinger, mens andre er helt nyuddannede.


Reklame – EscapeRoom-Spil.dk

Ses der på tænketanken CEPOS’ tal, vil en gennemsnitsløn for en aktuar være 1.383.200 kr. hvilket svare til 115.267 kr. om måneden. Halvdelen af aktuarerne tjener mere end 1.047.400 kr. om året. Her oplyses det at af de 10 procent bedst betalte aktuarer, minimum tjener 4.488.800 kr. om året.

Grafen under skal læses som at efter det første år man er i arbejde, vil lønnen være ca. 50.000 inkl. pension og bonus. Efter 5 år i jobbet som aktuar, vil lønnen være ca. 69.000 osv.

Efter 10 år afviger tallene lidt fra lønudviklingen. Dette er tilfældet da den blå prik også tager lederstillinger med. Overvægten af de andre tal har ikke ledende stillinger med. Et job som leder vil ofte medfører et lønhop.

Hvad tjener en nyuddannet aktuar?

Hvad er lønnen for en nyuddannet aktuar? En nyuddannet aktuar tjener i følge:

  • Uddannelseszoom: 51.250 kr. inkl. pension og eksl. bonus
  • Uddannelsesguiden: 48.882 inkl. pension/bonus
  • DJØFs lønberegner: 56.800 inkl. pension/bonus
  • Cepos efter 3 års anciennitet: 62.542 inkl. pension/bonus.

En nyuddannet aktuar tjener derfor omkring de 50.000 kr. inkl. pension. Er dette inkl. 12 % til indbetaling til pension vil netto lønnen være 44.643 kr. hvilket i følge lønudregner* vil give 27.792 kr. udbetalt hver måned.