Hvad tjener en analytiker?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Digital Markedsføring, Seo, Google, Emarketing, Sem

En analytiker løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En analytiker med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede analytiker. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en analytiker.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en analytiker?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i december 2021 vil en analytiker tjene 46.985 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 472 CV’er liggende i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i december 2021 giver gennemsnitslønnen på 41.440 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 109 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en indkøbschef 55.481 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 15 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en indkøbschef i december 2021 ligge mellem 32.860 – 61.440, kr. om måneden, baseret på 60 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2021 vil gennemsnitslønnen ligge på 51.515 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 46.985 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 41.440 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 55.481 kr. inkl. pension.
  • CA: 32.860 – 61.440 Brutto.
  • Djøf: 51.515 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 47.000 kr.