Hvad tjener en CFO?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Bærbar, Computer, Browser, Forskning, Forretning

En CFO er den højeste økonomifunktion i en virksomhed. Arbejdsopgaver er ofte på det stratetiske niveau og supplerende til den administrerende direktør. En CFOs (økonomidirektørs) løn afhænger af alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En CFO med 20 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede CFO’s. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en CFO.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en økonomidirektør?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en CFO tjene 69.961 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 280 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk. Ses der i stedet på synonymet, økonomidirektør, er lønnen 71.049 kr. om måneden baseret på 261 CV.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 103.100 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 30 besvarelser udfyldt af alle folk. Dette er derfor et mindre datagrundlag.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en CFO 94.929 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 152 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en CFO i September 2021 ligge mellem 65.400 – 111.670 kr. om måneden, baseret på 44 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 131.072 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame:EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk – CFO: 69.961 kr. inkl. pension
  • Jobindex.dk – Økonomidirektør: 71.049 kr. inkl. pension.
  • Lonstatistik.dk: 103.100 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 94.929 kr. inkl. pension.
  • CA: 65.400 – 111.670 Brutto.
  • Djøf: 131.072 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen derfor ligge omkring de 70-130 tusinde. Den store lønspredning fra de forskellige statistikker fortæller hvor stor forskel der er på de forskellige lønninger. At Djøfs lønstatistik er højst fortæller at de bedst lønnede økonomidirektører ofte også er ansat i de store virksomheder, som vil kræve en lang videregående uddannelse.

For at kæmpe sig op på titlen som CFO kan en naturlig vej være: 1. Controller, 2. Regnskabschef, 3. Økonomichef, for til sidst blive økonomidirektør.