Hvad tjener en controller?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Regnskab, Flash-Drev, Tastatur, Mus, Kontor

En controllers løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En controller med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede contollerer. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en controller.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en controller?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en controller tjene 46.547 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 1.105 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 40.574 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 287 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en controller 50.293 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 75 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en controller i September 2021 ligge mellem 35.350 – 67.766 kr. om måneden.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 51.025 kr. inkl. pension og bonus. For at komme derop går der nok lidt år, eftersom DJØFS lønberegner for en nyuddannet controller starter på 36.400 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 46.547 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 40.574 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 50.293 kr. inkl. pension.
  • CA: 35.350 – 67.766 Brutto.
  • Djøf: 51.025 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen derfor ligge omkring de 40-50 tusinde inkl. pension. Ofte vil en controller kunne arbejde sig op til større titler som regnskabschef, økonomichef eller økonomidirektør, hvilket vil give noget markant større lønninger.