Hvad tjener en CTO?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

En CTO, Chief Technology Officer, er en højtstående leder indenfor IT/Teknologi. Løn afhænger af virksomhedens størrelse, personens alder, jobbets beliggenhed, ansvarsområder, uddannelses niveau, erfaring mv. En CTO med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end person med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede CTO. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en CTO.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en CTO?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en CTO tjene 71.490 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 78 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 69.975 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 27 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en CTO 82.871 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 33 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 80.463 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 71.490 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 69.975 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 82.871 kr. inkl. pension.
  • Djøf: 80.463 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen for en CTO derfor ligge omkring 70-80 tusinde kr. om måneden. Er du selv CTO kan du se dine kollegers lønninger ved at se på en CFO eller CEO.