Hvad tjener en direktør?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Mentor, Grå Blazer, Hvid Bluse, Professionel, Han

En direktørs løn afhænger af virksomhedens størrelse, alder, beliggenhed, ansvarsområde, uddannelses niveau, erfaring mv. En direktør med 15 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede direktører. Målet er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en direktør.

Da de fleste besvarelser selv udfyldes af den enkelte, kan det være svært at sige om lønoplysningen er korrekt udfyldt. Er personen som har besvaret en lønstatistik fx adm. direktør, men har udfyldt sig selv om direktør vil han med stor sandsynlighed tjene mere end en anden direktørstilling. Dette tager vi ikke højde for.

Så hvad er lønnen for en direktør?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en direktør tjene 69.899 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 961 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk. Ses der i stedet på den engelske titel, Director, giver det en gennemsnitsløn på 73.199 baseret på 218CV.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 76.911 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 109 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en direktør 90.553 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 139 besvarelser. Ses der igen på den engelske titel, Director, giver dette en gennemsnitsløn på 85.549 kr. af 189 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 117.840 kr. inkl. pension og bonus mod 99.285 hvis titlen er director.


Reklame – EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex – Direktør: 69.899 kr. inkl. pension
  • Jobindex – Director: 73.199 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik – Direktør: 76.911 kr. inkl. pension.
  • Ledernes – Direktør: 90.553 kr. inkl. pension.
  • Ledernes – Director: 85.549 kr. inkl. pension.
  • Djøf – Direktør: 117.840 kr. inkl. pension og bonus
  • Djøf – Director: 99.285 inkl. pension og bonus.

Samlet set viser de forskellige statistikker meget forskellige tal. Dette siger noget om hvor meget lønnen svinger på det øverste niveau i en virksomhed. Derudover kan det have været relevant at se på medianlønningerne, hvor vi ser på hvad halvdelen af direktørerne tjener mere/mindre end, da en stor løn kan påvirke gennemsnitslønnen meget.

Samler vi de forskellige statistikker ser vi dog at det den gennemsnitlige direktør tjener mere end 70.000 kr. om måneden, og hvis der er en lang uddannelse bag sig, vil personen i gennemsnit tjene mere end 100.000 kr. om måneden. Vi kan se på konkrete direktørs lønninger, heri en CTO, CFO eller CEO.