Hvad tjener en driftsleder?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Hierarki, Mennesker, Mand, Kvinde, Organisation

En driftsleders løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En driftsleder med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede driftsleder. Målet er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en driftsleder.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder.

Så hvad er lønnen for en driftsleder?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en driftsleder tjene 44.584 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 931 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 39.659 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 48 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en driftsleder 46.473 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 171 besvarelser.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 44.584 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 39.659 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 46.473 kr. inkl. pension.

Samlet set vil gennemsnitslønnen derfor ca. ligge mellem 40-46 tusinde.