Hvad tjener en erhvervsøkonom?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Entreprenør, Begynde, Succes, Start Op, Karriere, Mand

En erhvervsøkonom (cand.merc) har læst en universitetsuddannelse med fokus på økonomien i en virksomhed.

En erhvervsøkonoms løn afhænger primært af jobtitlen. Herefter vil arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. spille ind. En erhvervsøkonom med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede erhvervsøkonom. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en erhvervsøkonom.

I følge Cepos tjener en erhvervsøkonom i gns. 887.000 kr. om året, hvilket svare til 73.917 kr. om måneden. Halvdelen af disse erhvervsøkonomer tjener over 656.900 kr. og halvdelen tjener under. Disse tal er inkl. pension, tillæg, bonus mv. Der er derfor nogle erhvervsøkonom i den øvre halvdel som trækker gennemsnittet op med høje lønninger. 10% af de bedst lønnede erhvervsøkonom tjener mere end 3.113.200 kr. om året. Heraf er flere direktører, da en uddannelse indenfor erhvervsøkonomi kan være det første springbræt til at ramme direktørstolen.

10 år efter end uddannelse vil en erhvervsøkonom i følge uddannelseszoom tjene 56.500 kr. om måneden inkl. pension. Bruges Djøfs lønberegner som kilde, vil gennemsnitslønnen for en handelshøjskoleøkonom være 67.000 kr. inkl. pension og bonus/tillæg.

Hvad tjener en nyuddannet erhvervsøkonom?

Da en nyuddannet erhvervsøkonom kan få mange forskellige jobtitler, kan det være svært at sige præcis hvad startlønnen er. Uddannelseszoom, Djøfs lønberegner og Cepos har dog statistikker generelt for hele uddannelsen, hvilket er dem vi bruger her:

  • Uddannelseszoom: 38.500 inkl. pension og eksl. Tillæg/bonus.
  • Djøf lønberegner: 38.900 inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Cepos efter 3 års erfaring: 46.217 inkl. pension/tillæg/bonus.

En nyuddannet erhvervsøkonom vil derfor tjene lidt omkring 38-39 tusinde kr. om måneden inkl. pension.