Hvad tjener en HR-Chef?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Forretning, Dame, Kvinde, Ung Kvinde, Computer, Smil

En HR-Chefs løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En HR-Chef med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede HR-Chefi. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en HR-Chef .

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder.

Så hvad er lønnen for en HR-Chef?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en HR-Chef tjene 60.458 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 218 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 56.378 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 34 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en HR-Chef 66.879 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 100 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en HR-Chef i September 2021 ligge mellem 47.960 – 86.539 kr. om måneden, baseret på 31 svar.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 79.905 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 60.458 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 56.378 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 66.879 kr. inkl. pension.
  • CA: 49.960- 86.539 Brutto.
  • Djøf: 79.905 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil gennemsnitslønnen for en HR-Chef ligge omkring de 60 tusinde. Hvis man har en lang videregående uddannelse vil lønne være noget højere, hvor DJØF har gennemsnitslønnen på 79.905 kr. om måneden.