Hvad tjener en indkøber?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

E-Handel, Indkøbskurv, Handle Ind, Forretning

En indkøbers løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En indkøber med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede indkøber. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en indkøber.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder.

Så hvad er lønnen for en indkøber?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en indkøber tjene 37.814 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 1.661 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er et stort datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 32.892 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 112 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en indkøber 41.960 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 75 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en indkøber i September 2021 ligge mellem 29.960 – 51.341 kr. om måneden, baseret på 39 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen for en indkøbskonsulent ligge på 49.377 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 37.814 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 32.892 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 41.960 kr. inkl. pension.
  • CA: 29.960 – 51.341 Brutto.
  • Djøf: 49.377 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil gennemsnitslønnen for en indkøber ca. ligge mellem 35-45 tusinde kr. For at se lønnen på en indkøbschef – klik her.