Hvad tjener en indkøbschef?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

E-Handel, Indkøbskurv, Handle Ind, Forretning

En indkøbschefs løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En indkøbschef med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede indkøbschef. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en indkøbschef.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en indkøbschef?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en indkøbschef tjene 52.671 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 530 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 50.051 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 49 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en indkøbschef 59.481 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 169 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en indkøbschef i September 2021 ligge mellem 46.258 – 88.203, kr. om måneden, baseret på 55 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 77.237 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 52.671 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 50.051 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 59.481 kr. inkl. pension.
  • CA: 46.258 – 88.203 Brutto.
  • Djøf: 77.237 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 55 tusinde kr. om måneden. Har man en lang videregående uddannelse, vil lønnen være højere.

En af vejene til at blive indkøbschef er at have nogle års erfaring som indkøber.