Hvad tjener en IT-konsulent?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Kontor, Forretning, Mænd, Forretningsmænd, Kolleger

En IT-konsulents løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En IT-Konsulent med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede IT-Konsulenter. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en IT-Konsulent.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en IT-Konsulent?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en IT-Konsulent tjene 44.256 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 898 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 42.216 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 351 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en IT-Konsulent 53.831 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 63 besvarelser.

Ser vi på en nyuddannet som arbejder med Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser, vil jobbet give 42.130 kr. om måneden inkl. pension, bonus, tillæg mv.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en IT-Konsulent i September 2021 ligge mellem 33.585 – 61.490 kr. om måneden baseret på 56 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 56.785 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 44.256 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 42.216 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 53.831 kr. inkl. pension.
  • CA: 33.585 – 61.490 Brutto.
  • Djøf: 56.785 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen derfor gennemsnitligt ligge omkring de 45-55 tusinde kr. inkl. pension.