Hvad tjener en jurist?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Jurist, Guide Bog, Retfærdighed, Gyldige, Lovbøger

En jurist ses som en person med en kandidatuddannelse i jura (cand.jur).

En jurists løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En jurists med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede jurists. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en jurists.

I følge Cepos tjener en jurist i gns. 952.900 kr. om året, hvilket svare til 79.408 kr. om måneden. Halvdelen af disse jurister tjener over 688.900 kr. og halvdelen tjener under. Disse tal er inkl. pension, tillæg, bonus mv. Der er derfor nogle jurister i den øvre halvdel som trækker gennemsnittet op med høje lønninger. 10% af de bedst lønnede jurister tjener mere end 3.392.200 kr. om året.

Ser vi på Djøfs lønstatistik er tallet lidt lavere. Her vil en jurist inkl. pension og bonus/tillæg tjene:

  • Fuldmægtig/Økonom/Jurist: 52.842 kr. om måneden.
  • Juridisk konsulent: 52.842 kr. om måneden.
  • Virksomhedsjurist: 64.710 kr. om måneden.

Hvilket kun er en lille smule over medianlønningerne (Det halvdelen tjener).

10 år efter end uddannelse vil en jurist i følge uddannelseszoom tjene 53.500 kr. om måneden inkl. pension. Bruges Djøfs lønberegner som kilde, vil gennemsnitslønnen være 58.100 kr. inkl. pension og bonus/tillæg.


Reklame – EscapeRoom-Spil.dk

Hvad tjener en nyuddannet jurist?

En nyuddannet jurist tjener ifølge:

  • Uddannelsesguiden (privat): 43.168 kr. inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Uddannelsesguiden (Kommune): 39.718 kr. inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Uddannelsesguiden (Stat): 38.281 kr. inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Uddannelseszoom: 37.200 inkl. pension og eksl. Tillæg/bonus.
  • Djøf lønberegner: 39.200 inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Cepos efter 3 års erfaring: 46.650 inkl. pension/tillæg/bonus.

En nyuddannet jurist vil derfor tjene lidt under 40.000 kr. om måneden inkl. pension/tillæg/bonus.