Hvad tjener en kemiker?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Kemi-Lab-Eksperiment, Kemi-Lab, Forskning, Kemi, Udstyr

En kemiker forstås som en person med en kandidatuddannelse i ren kemi, og altså ikke Biokemi, ingenør med speciale i kemi eller anden uddannelse.

En kemikers løn afhænger meget af sektoren. Ligger arbejdsopgaven i det private eller i det offentlige. Ofte vil arbejde i det offentlige medfører arbejde som gymnasielærer, hvor private virksomheder kan være fremstilling produkter vha. kemiske processer. Andre faktorer som kan påvirke lønnen er arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, erfaring mv. En kemiker med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede kemiker. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en kemiker.

I følge Cepos tjener en kemiker i gns. 938.500 kr. om året, hvilket svare til 78.208 kr. om måneden. Halvdelen af disse kemiker tjener over 808.200 kr. og halvdelen tjener under. Disse tal er inkl. pension, tillæg, bonus mv. Der er derfor nogle kemiker i den øvre halvdel som trækker gennemsnittet op med høje lønninger. 10% af de bedst lønnede kemiker tjener mere end 2.456.500 kr. om året.

Her vil blandt andet gymnasielærer trække gennemsnittet ned for lønniveauet, hvor 38 % af kemiker arbejder i det offentlige.

10 år efter end uddannelse vil en kemiker i følge uddannelseszoom tjene 51.500 kr. om måneden inkl. pension.


Reklame: EscapeRoom-Spil-dk

Hvad tjener en nyuddannet kemiker?

Lønnen for en nyuddannet afhænger af job i det private eller offentlige. En nyuddannet kemiker tjener i følge:

  • Uddannelsesguiden (Privat): 43.495 inkl. pension/bonus/tillæg.
  • Uddannelseszoom: 32.250 inkl. pension og eksl. Tillæg/bonus.
  • Cepos efter 3 års erfaring: 46.058 inkl. pension/tillæg/bonus.

Lønnen for en kemiker vil derfor som vist svinge meget afhængig af om der ses på alle kemiker eller blot privatansatte. Her vil gennemsnitlig kemiker tjene 32.250 kr. inkl. pension efter end uddannelse.