Hvad tjener en læge?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Læge, Hospital, Laboratorium, Medicinsk, Sundhed

Når spørgsmålet om hvad en læge tjener kan der opstå mange spørgsmål:

Hvilken type af læge er der tale om? Er der tale om en reservelæge, 1. reservelæge, afdelingslæge, praktiserende læge, overlæge, ledende overlæge mv.? For selvfølgelig vil den nyuddannet læge tjene markant mindre end den erfarende ledende overlæge.

Starer vi helt generelt vil en person med uddannelsen indenfor medicin I følge CEPOS gennemsnitlig tjene 1.057.600 kr./året inkl. pension/tillæg, eller 88.133 kr./md.

Ser vi mere konkret på de enkelte typer af læger, bruges data fra https://www.laeger.dk/yngre-laeger-i-regionerne-loen:

Som det ses er der stor forskel på hvad de forskellige læger tjener. Udover grundløn i forbindelse med uddannelse mv. er der diverse tillæg som ulempelsestillæg mv.

En af de højeste/-mest specialiserede stillinger er nogle af de nedenstående. Her kommer kilden fra læger.dk: https://www.laeger.dk/overlaegers-gennemsnitsloenninger

*Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.


Reklame – EscapeRoom-Spil.dk

Hvad tjener en nyuddannet læge?

Lønnen for en nyuddannet læge er i følge:

  • Uddannelsesguiden: 53.693 kr. inkl. pension/tillæg/værdi personalegoder.
  • Uddannelseszoom: 45.100 kr. inkl. pension.
  • Reservelæger: 38.887 kr. inkl. pension
  • Cepos efter 3 års anciennitet: 51.917 inkl. pension/tillæg/bonus.

En nyuddannet læge vil derfor tjene i midten af de 40.000.