Hvad tjener en manager?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Start Op, Møde, Brainstorming, Forretning, Samarbejde

En managers løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En manager med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede managers. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en manager.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en manager?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i december 2021 vil en manager tjene 52.092 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 658 CV’er liggende i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en manager 54.939 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 156 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en manager i december 2021 ligge mellem 43.380 – 83.666, kr. om måneden, baseret på 21 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2021 vil gennemsnitslønnen ligge på 67.678 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 52.092 kr. inkl. pension
  • Ledernes: 54.939 kr. inkl. pension.
  • CA: 43.380 – 83.666 Brutto.
  • Djøf: 67.678 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 55-60 tusinde.

De dygtige managers vil så på sigt blive forfremmet til Senior Manager.