Hvad tjener en økonomichef?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Start Op, Entreprenør, Iværksætteri, Forretning, Succes

En økonomichefs løn afhænger af alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En økonomichef med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede økonomichefer. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en økonomichef.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en økonomichef?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en økonomichef tjene 61.915 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 770 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 58.815 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 118 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en økonomichef 66.610 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 222 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en økonomichef i September 2021 ligge mellem 50.896 – 95.349 kr. om måneden baseret på 58 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 79.809 kr. inkl. pension og bonus. Halvdelen af disse økonomichefer vil tjene mere end 75.000 kr. om måneden.Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 61.915 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 58.815 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 66.610 kr. inkl. pension.
  • CA: 50.896 – 95.349 Brutto.
  • Djøf: 79.809 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil en økonomichef i gennemsnit tjene omkring 60.000 kr. om måneden. Har man en lang videregående uddannelse vil gennemsnitslønnen i stedet være omkring 80.000 kr.

For at blive økonomichef vil den mest naturlige vej være at arbejde som controller, hvor man derefter kan blive forfremmet til regnskabschef. Derefter ligger titlen som økonomichef til højrebenet. Har man ambitioner om at stige mere i graderne, ligger økonomidirektøren som den øverste stilling inden for økonomiområdet, hvor kun den administrerende direktør og en evt. bestyrelse vil være over. FIND DERES LØN HER.