Hvad tjener en porteføljemanager?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Diagram, Handel, Kurser, Forex, Analyse, Aktier, Børs

En porteføljemanagers løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En porteføljemanager med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede porteføljemanager. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en porteføljemanager.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en porteføljemanager?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i december 2021 vil en indkøbschef tjene 53.362 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 29 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i december 2021 giver gennemsnitslønnen på 71.950 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 12 besvarelser udfyldt af alle folk.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en porteføljemanager i december 2021 ligge mellem 46.258 – 88.203, kr. om måneden, baseret på kun 2 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn, for en Trader, fra lønundersøgelsen 2021 vil gennemsnitslønnen ligge på 79.208 kr. inkl. pension og bonus. Der findes meget lidt data omkring porteføljemanager, derfor er Trader medtaget da de i følge Djøfs lønberegner bliver grupperet sammen.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 53.362 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 71.950 kr. inkl. pension.
  • CA: 46.258 – 88.203 Brutto.
  • Djøf: 79.208 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 70.000 kr. Det er dog noget usikkert grundet meget lidt data.