Hvad tjener en projektleder?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

En projektleders løn afhænger af størrelsen på projektet, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En projektleder med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede projektleder. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en projektleder.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Så hvad er lønnen for en projektleder?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en projektleder tjene 47.451 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 5.250 CV’er liggende i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 43.601 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 271 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en projektleder 50.069 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 403 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en projektleder i September 2021 ligge mellem 35.700 – 64.310 kr. om måneden.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 52.578 kr. inkl. pension og bonus. For at komme derop går der nok lidt år, eftersom DJØFS lønberegner for en nyuddannet projektleder starter på 37.300 kr. inkl. pension og bonus.

På uddannelsesguiden vil en nyuddannet IT-Projektleder i det private tjene 43.323 kr. inkl. pension og tillæg.

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 47.451 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 43.601 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 50.069 kr. inkl. pension.
  • CA: 35.700 – 64.310 brutto.
  • Djøf: 52.578 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen for en projektleder derfor ligge omkring de midten af 40 tusinde til midten af 50 tusinde.