Hvad tjener en regnskabschef?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Lommeregner, Beregning, Forsikring, Finansiere

En regnskabschefs løn afhænger af samlede arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En regnskabschef med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en med få års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem de bedst lønnede og lavest lønnede regnskabschef. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en regnskabschef.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en regnskabschef?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en regnskabschef tjene 55.150 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 666 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

JEn anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 46.526 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 48 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en regnskabschef 55.345 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 167 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en regnskabschef i September 2021 ligge mellem 43.632 – 80.099 kr. om måneden, baseret på 35 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 69.111 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 55.150 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 46.526 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 55.345 kr. inkl. pension.
  • CA: 43.632 – 80.099 Brutto.
  • Djøf: 69.111 inkl. pension og bonus.

Samlet set vil lønnen være omkring 50 tusinde kr. inkl. pension. Har man en lang videregående uddannelse vil gennemsnitslønnen være større.

Vejen til regnskabschef kommer mest naturligt efter jobbet som controller eller revisor. Hvis man ønsker at stige i graderne er det mest naturligt først at stige til økonomichef for derefter at blive økonomidirektør.