Hvad tjener en revisor?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Lommeregner, Beregning, Forsikring, Finansiere

En revisor arbejder som ordet med revision. Her laver, kontrollere og rådgiver de om regnskaber og andre økonomiske forhold. Da jobtitlen som revisor ikke er beskyttet kan alle i princippet kalde sig revisor. Dette gør også at lønspredningen kan være meget stor. Der er flere uddannelser som fokusere meget på revision, og derfor kan ses som revisionsuddannelser. Dette kan være en HD i revision eller revisionskandidaten, cand.merc.aud, som kan læses på universitetet.

Når man arbejder som revisor er der flere faktorer som spiller ind på lønne. Det kan bl.a. være arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En revisor med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en revisor?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en revisor tjene 45.034 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 154 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 36.224 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 206 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en revisor 49.879 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 17 besvarelser.

I følge uddannelsesguiden, tjener en nyuddannet statsautoriseret revisor 42.792 kr. om måneden. En revisor som ikke er statsautoriseret vil tjene 38.081 kr. om måneden.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 45.034 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 36.224 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 49.879 kr. inkl. pension.
  • Uddannelsesguiden (Ikke statsautoriseret): 38.081 kr. inkl. pension og bonus. (Nyuddannet)
  • Uddannelsesguiden (Statsautoriseret): 42.792 kr. inkl. pension og bonus. (Nyuddannet)

Samlet set viser dette at gennemsnitslønningerne for en revisor ca. ligger mellem 36-50 tusinde. Spørgsmålet hvorvidt lønnen er i den høje ende eller lave ende afhænger i stor grad af om revisoren er statsautoriseret eller ej. Nogle af de uddannelser, hvor jobbet som revisor er oplagt er fx. cand.merc.aud.