Hvad tjener en revisorkandidat?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Lommeregner, Beregning, Forsikring, Finansiere
https://pixabay.com/da/photos/lommeregner-beregning-forsikring-385506/

En revisorkandidat (cand.merc.aud) har læst en kandidat i revision på universitetet.

En revisorkandidats løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En revisorkandidat med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede revisorkandidat. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en revisorkandidat.

I følge Cepos tjener en revisorkandidat i gns. 1.105.900 kr. om året, hvilket svare til 92.158 kr. om måneden. Halvdelen af disse revisorkandidaterer tjener over 774.200 kr. og halvdelen tjener under. Disse tal er inkl. pension, tillæg, bonus mv. Der er derfor nogle revisorkandidater i den øvre halvdel som trækker gennemsnittet meget op med høje lønninger. 10% af de bedst lønnede revisorkandidater tjener mere end 3.929.700 kr. om året. Her ligger der typisk økonomidirektører eller andre direktørtitler ved konsulenthuse eller revisionsselskaber.

10 år efter end uddannelse vil en revisorkandidat i følge uddannelseszoom tjene 62.100 kr. om måneden inkl. pension. Her vil man fx kunne kalde sig regnskabschef, og ifølge DJØFs lønberegner tjene 64.300 inkl. pension/tillæg/bonus eller økonomichef med en løn på 70.800 kr. inkl. pension/tillæg/bonus.

Hvad tjener en nyuddannet revisorkandidat?

Lønnen for en nyuddannet revisorkandidat er svær at bedømme da det afhænger af arbejdspladsen. Arbejder man fx i et konsulenthus med mange timers arbejde vil lønnen med stor sandsynlighed være højere end hvis man arbejder som revisor i en mindre virksomhed. Vi giver alligevel et bud på dette. En nyuddannet revisorkandidat tjener ifølge:

  • Uddannelseszoom: 40.900 inkl. pension og eksl. Tillæg/bonus.
  • Djøf lønberegner: 38.900 inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Cepos efter 3 års erfaring: 52.175 inkl. pension/tillæg/bonus.

En revisorkandidat tjener derfor omkring 40.000 kr. og stiger derefter hurtigt de første par år.