Hvad tjener en senior manager?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Job, Kontor, Team, Forretning, Internet, Teknologi

En senior managers løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En indkøbschef med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede senior managers. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en indkøbschef.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en senior manager?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i september 2021 vil en senior manager tjene 66.869 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 116 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i september 2021 giver gennemsnitslønnen på 50.706 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 8 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en senior managers 69.395 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 120 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en indkøbschef i december 2021 ligge mellem 62.640 – 104.725 baseret på 17 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2021 vil gennemsnitslønnen ligge på 83.246 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 66.869 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 50.706 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 69.395 kr. inkl. pension.
  • CA: 62.640 – 104.725 Brutto.
  • Djøf: 83.246 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 60.000 kr. Har man en lang videregående uddannelse er lønnen omkring 85.000 kr.

En senior manager har ofte været manager, og kan derfor være den ledende stilling som har ansvaret overfor andre managers.