Hvad tjener en statskundskaber?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Forretning, Dame, Kvinde, Ung Kvinde, Computer, Smil

En person som har læst statskundskab (cand.scient.pol), har læst på universitetet omkring samfundet.

En statskundskabers løn afhænger primært af jobbet. Herefter vil faktorer som arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. spille ind. En statskundskaber med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en nyuddannet. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede statskundskaber. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en statskundskaber.

I følge Cepos tjener en statskundskaber i gns. 754.600 kr. om året, hvilket svare til 62.883 kr. om måneden. Halvdelen af disse statskundskaber tjener over 657.200 kr. og halvdelen tjener under. Disse tal er inkl. pension, tillæg, bonus mv. Der er derfor nogle statskundskaber i den øvre halvdel som trækker gennemsnittet op med høje lønninger. 10% af de bedst lønnede statskundskaber tjener mere end 1.868.500 kr. om året, og kan ofte være offentlige ledere. Heri vil en kommunaldirektør eller departementschef være et godt bud på en højtstående offentlig leder.

10 år efter end uddannelse vil en statuskundskaber i følge uddannelseszoom tjene 53.100 kr. om måneden inkl. pension. Bruges Djøfs lønberegner som kilde, vil gennemsnitslønnen for en Samfunds- Forvaltningsuddannelse være 55.700 kr. inkl. pension/bonus/tillæg.

Hvad tjener en nyuddannet statskundskaber?

Lønnen for en nyuddannet statskundskaber afhænger som sagt meget af jobbet. Er jobbet en konsulentstilling med mange timers arbejde, eller projektleder for et firma vil lønnen være højere end hvis der er tale om en funktionærstilling i det offentlige.

Lønnen for en nyuddannet statskundskaber er i følge:

  • Uddannelseszoom: 36.300 inkl. pension.
  • Djøf lønberegner for en Samfunds- Forvaltningsuddannelse: 36.200 inkl. pension/tillæg/bonus.
  • Cepos efter 3 års erfaring: 44.708 inkl. pension/tillæg/bonus.

En statskundskaber vil derfor tjene omkring 36.000 kr. om måneden, og derefter stige en del de første par år.