Hvad tjener en teamleder?

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!En teamleders løn afhænger af arbejdsopgaver, alder, beliggenhed, ansvar, uddannelses niveau, erfaring mv. En teamleder med 30 års erfaring vil fx ofte tjene mere end en person med et par års erfaring. En person med en lang uddannelse bag sig, vil generelt set også tjene mere end en person med en mindre uddannelse bag sig. Der kan derfor være stor forskel på lønniveauet mellem den bedst lønnede og lavest lønnede teamleder. Målet er er dog at give et fingerpeg omkring hvor lønniveauet er for en teamleder.

For at få det mest retvisende fingerpeg som muligt, prøver vi at samle så meget data som muligt fra flest mulige kilder. Her er der altid en usikkerhed forbundet med forkerte svar.

Så hvad er lønnen for en teamleder?

I følge CV’erne fra Jobindex.dk i december 2021 vil en teamleder tjene 43.240 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 1.665 CV’er liggene i jobdatabasen hos Jobindex.dk, og er derfor er større datagrundlag.

En anden kilde er Lonstatistik.dk, som i december 2021 giver gennemsnitslønnen på 35.741 kr. inkl. pension. Dette er baseret på 90 besvarelser udfyldt af alle folk.

I følge en statistik fra Ledernes – organisation og a-kasse, som er for ledere, specialister og direktører, tjener en teamleder 47.017 kr. om måneden inkl. pension. Dette er baseret på 425 besvarelser.

I de ovenstående statistikker har alle uddannelseslængder haft mulighed for at svare. Ses der kun på personer med en økonomisk og ofte længere uddannelse, ser vi på statistikkerne under.

I følge A-kassen CA vil bruttolønnen for en teamleder i december 2021 ligge mellem 29.566 – 56.975, kr. om måneden, baseret på 31 besvarelser.

Ses der på fagforeningen DJØFS gennemsnitsløn fra lønundersøgelsen 2020 vil gennemsnitslønnen ligge på 66.920 kr. inkl. pension og bonus.


Reklame: EscapeRoom-Spil.dk

Samling af statistikker

Der har nu været mange forskellige statistikker som alle siger noget forskelligt. For at samle dem kort har vi:

  • Jobindex.dk: 43.240 kr. inkl. pension
  • Lonstatistik.dk: 35.741 kr. inkl. pension.
  • Ledernes: 47.017 kr. inkl. pension.
  • CA: 29.566 – 56.975 Brutto.
  • Djøf: 66.920 inkl. pension og bonus.

Samlet set giver dette en gennemsnitsløn på omkring 40-45 tusinde. dog afhænger stillingen meget af om man er teamleder i Netto eller Maersk.