Lønførende forsikringsselskaber

Bemærk: Der tages ikke højde for jobplaceringen. Jobs i hovedstadsområdet er oftest lønnet bedre end resten af Danmark. Derudover tages der ikke højde for ansvarsområder, lederstillinger, erfaring mv. Tallene er derfor ALENE en gennemsnitsbetragtning. Sidst bliver gennemsnit og median til tider sammenholdt som et. Dette er forkert, men da siden fokuserer på et fingerpeg accepteres dette. God læsning!

Crash Test, Kollision, Bagkollision, 60 Km T, Afledning

Finansbranchen har generelt ry for at være godt lønnet. I denne artikel dykker vi ned i virksomhedernes årsregnskab for at finde lønomkostningerne. Hvor stor en del af lønnen som skal tages med kan være en jungle at finde rundt i. Hører omkostninger til at spise mv. til lønomkostningen selvom det er en direkte omkostning til personale. Er tallene med eller uden pension og hvad med aktieaflønning? Vi ser på personaleomkostning i stedet løn pr. medarbejder.

I nedenstående tabel ser vi nogle af de store forsikringsselskabers personaleomkostninger. Her er den gennemsnitlige omkostning på 60.203 kr. om måneden, hvor Tryg står for den største del af medarbejderen. Vi kan så se at det kun er selskaber som Alm. Brand, Købstæderne samt Sønderjysk Forsikring som ligger over gennemsnitslønnen. En vigtig faktor i aflønningerne er antallet af specialansatte, hvor bl.a aktuar er en tung lønpost som trækker gennemsnitslønnen op specielt i de mindre selskaber.

SelskabPersonale- omkostning pr. tusinde kr.Antal medarbejder pr. tusindePersonale- omkostning pr. medarbejder pr. Måned
Tryg3.073 mio4.27859.861
Alm. Brand1.036 mio1.35063.951
LB488,1 mio73255.567
Købstæderne195,7 mio25164.976
Himmerland25,2 mio4348.762
Sønderjysk91,2 mio125,460.585
Thisted62,1 mio9753.388
Vestjylland49,2 mio7356.151
Tallene kommer fra selskabernes årsrapport 2020 for den danske del.

Tabellen er ikke fuldent og der mangler nogle væsentlige spillere i tabellen.