Lønforhandling som nyuddannet

En lønforhandling inddeles i tre grupper.

  • Lønforhandling som nyuddannet/udlært.
  • Lønforhandling ved nyt job.
  • Den årlige lønforhandling i eksisterende job.

Vi tager her udgangspunkt i lønforhandlingen som nyuddannet / udlært.

Handshaking, Håndtryk, Hænder, Velkommen, Aftale

Det bedste du kan gøre inden du skal til en jobsamtale, hvor du ved at du ender med at skulle forhandle som løn, er at være forberedt!

Her kommer de bedste råd inden din første lønsamtale.

Kend dit lønniveau

Noget af det vigtigste inden lønsamtalen er at du kender dit lønniveau. Mit bedste råd er at kontakte din fagforening eller A-kasse da de ofte kender bedst til din branche. Alternativt kan du finde din uddannelse her på siden og finde din startløn. Ofte vil dit lønniveau ligge i et interval. Det kan fx være mellem 23.000-27.000 kr.

Af ting som påvirker lønnen positivt er hvis du har haft et studierelevant job eller hvis branchen er lønførende. Hvis det er svært at rekruttere medarbejdere kan det også påvirke lønnen positivt.

Spil ambitiøs og først ud

Det kan være en fordel hvis du selv starter med at spille din lønforventning ud. Dette kan være en fordel da du så sætter udgangspunktet. Det vil altid være nemmere at gå lidt ned og mødes på et kompromis i stedet der bliver startet for lavt og du selv skal tale dig selv op.

Ulempen ved at spille ud først kan være hvis du spiller et lavere beløb ud end ellers.

Når beløbet spilles ud skal det være ambitiøst. Normalt skal man have tre beløb i tankerne. Det ambitiøse, det realistiske og det uacceptable. Det ambitiøse udspil er et par tusinde over det realistiske udspil. Udspillet må ikke være så højt at det ikke kan argumenteres hvorfor du skal have netop dette. Når der udspilles lidt højere end det realistiske bud, er der plads til at forhandle.

Det realistiske bud er det bud du selv tænker er realistisk. Ofte er det altså realistisk hvis lønnen rammer omkring dette. Sidst er der det uacceptable niveau. Dette er lønnen du på forhånd ved at du ikke vil acceptere. Hvis dette bliver resultatet skal der enten ligge en handlingsplan for en højere løn, andre fordele end løn, ellers siger du nej til jobbet. Det er vigtigt du kender din smertegrænse inden du går ind til forhandlingen.

Stil spørgsmål ved et løntrin under forventningen

Hvis du ender i den lave ende af dine forventninger, er det vigtigt at stille spørgsmål. Hvad skal der fx til for at komme op på en given løn til næste lønsamtale? Er der nogle bestemte opgaver man skal varetage for at stige til en ønsket løn? Dette åbner op for en samtale omkring muligheden for stigning af lønne.

Tjek virksomhedens regnskab

Virksomhedens regnskab kan eksempelvis bruges til to ting.

Først kan gennemsnitslønnen findes pr. medarbejder. Dette kan give en indikator på hvad lønniveauet er for branchen. I regnskabet er der opgivet hvad personaleomkostningen er samt antallet af medarbejdere. Bemærk at dette udelukkende givet et fingerpeg, da en højtlønnet direktør og mange specialiserede medarbejdere vil trække gennemsnitslønnen op.

Regnskabet kan også bruges til at tjekke om en virksomhed er i vækst. Det vil altid være nemmere at forhandle en god løn i en virksomhed som er i vækst, da de ofte har en god økonomi og er på vej opad.

Tænk på andre værdier end løn

Sidst er det vigtigt at løn ikke er alt. Der kan være mange personalefordele man skal tage med i betragtningen. Dette kan være alt fra frokostordning, gratis kaffe og frugt, arbejdstider, ferie, pension, sundhedsforsikringer mv. Husk derfor at opgøre den samlede lønpakke op. Husk også altid at snak om din bruttoløn, hvor specielt pensionen regnes med. Der er stor forskel på om der givet 0 kr. i pension eller 18% af din løn. Derfor skal det fulde beløb altid regnes med.

Husk til hver en tid at kontakte din fagforening for at spare og få rådgivning omkring din løn. Dette vil give en tryghed i maven samt et bedre resultat end hvis der blot ses på denne side.

Held og lykke!