Scor kassen med 3 års erfaring!

Hvad skal man læse hvis man vil score en årsløn på 3/4 af en million med kun 3 års erfaring? Dette undersøger vi nu! I følge beregninger fra Cepos på Danmarks Statistiks personregistrer

Bøger, Boghandel, Bestil, Læsning, Forfatter, Læs

I tabellen ses der et udvalg af kendte lønførende uddannelser, som alle har det tilfældes at de har en høj løn efter 3 års erfaring. Derefter ses det også at de alle har en høj gns. indkomst set over hele livet.

For at score den højeste løn skal man læse forsikringsmatematik. Her vil den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. måned efter 3 års erfaring være 62.642 * 12 = 750.500 kr. (Afrundet). Her ser vi at indkomsten gennemsnitligt stiger 73% yderligere efter de første 3 års erfaring.

UddannelseGns. bruttoindkomst pr. måned efter 3 års erfaringGns. bruttoindkomst pr. måned
% Forskel
Forsikringsmatematk62.642108.36773%
Tandlæge58.18377.56733%
Erhvervsøkonomi og matematik54.52585.97558%
Økonomi52.86791.14272%
Revisorkandidat52.17593.55879%
Medicin51.91787.87569%
Matematik-Økonomi49.89284.80870%
Datalogi49.25071.42545%

Ser vi på tandlæger og dataloger har de begge det tilfældes at de stiger mindre igennem livet efter de første 3 år end de andre lønførende uddannelser. Dette kan skyldes at de efter end uddannelse begge er uddannet som specialister, hvor udsigten til toplederposterne kan være længere væk end fx økonomiuddannelserne.

Forsikringsmatematik, Økonomi, Revisorkandidat og Matematik-Økonomi har alle det tilfældes at de stiger 70% eller derover efter 3 års erfaring. Dette kan skyldes de alle i større eller mindre grad kombinere matematik og økonomi og derfor uddannelsesmæssigt kan være oplagte til lederstillinger / bestyrelsesposter mv.

Alle de ovenstående tal er alene gns. betragtninger, hvilket vil sige at en topleder med en meget høj løn, vil trække gennemsnittet op. Tallene kan derfor kun betragtes som et fingerpeg og ikke en direkte rangering af hvilke uddannelser som giver den bedste løn, da dette er forskelligt fra person til person og kompetencer til kompetencer.